Neden Çinko Asetat

Çinkonun Önemi

Çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkı

Eser mineral olarak çinko vücudumuzda 300’den fazla enzimin kofaktörü olarak, yara iyileşmesinde, DNA ve protein sentezinde ve bağışıklık sisteminde önemli roller almaktadır. Çinkonun bir çok risk çeşidine karşı etki gösterdiği de bilinmektedir. 1

Çinko, yaklaşık 300 enzimin aktivitesini uyarır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çinkonun Önemi

Çinko Asetatın Önemi

Çinko; vücuda Çinko Asetat, Çinko Glukonat, Çinko Sitrat..vb gibi çok çeşitli tuz bileşikleri ile alınabilir.

Farklı çinko tuzları değerlendirildiğinde, Çinko Asetat ağız boşluğunda %100 iZinc (Zn+2) iyonize çinko açığa çıkaran tek çinko tuzudur. 2

Çeşitli formlarda eşit derecede etkili olabilen diğer takviyelerinin aksine çinko, çinko asetat olarak oral çözünen pastil formunda alındığında lokal bir bağışıklık desteği sunar.Yapılan klinik çalışma ve karşılaştırmalar, diğer çinko tuzlarına kıyasla çinko asetatın ağız mukozasında emiliminde daha anlamlı sonuçlar doğrumuştur.

Bunun, çinko asetatın kimyasal olarak çinko iyonlarına bağlanmaması ve daha fazla serbest iyonun salınmasına izin vermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.Çinko Asetatın pastil formatı, ani bağışıklık desteği için önemlidir. Çünkü pastil ağızda çözüldükçe, çinko iyonlarını tükürüğe ve boğazın arkasındaki faringeal bölgeye salgılar, burada sistematik etkilerinden çok lokalize etkileri oluşmaktadır.

%100 İyonize Çinkonun Farkı Nedir?

Farklı çinko tuzları değerlendirildiğinde, Çinko Asetat ağız boşluğunda %100 iZinc (Zn+2) iyonize çinko açığa çıkaran tek çinko tuzudur. 2

Yapılan klinik çalışmalara göre iyonize çinko viral çoğalma enzimi olan RNA polimeraz (RdRp) enzimini inhibe edebilmektedir. 3

Ek olarak yonize Çinko virüsün RNA replikasyonunda görevli proteinleri bağlayarak virüsün hücre içinde üremesini önlemektedir. 5

İyonize çinko’nun (iZinc) üst solunum yolu epitel hücrelerine etki ederek, viral solunum yolu enfeksiyonlarından korunma ve tedavide destek olarak kullanılabileceğine dair klinik çalışmalar mevcuttur.Bu nedenle, vücudun doğal savunmasını sürdürmek için çinko asetat pastilleri çok önemlidir.

Kaynakça

  1. Overbeck S., Rink L., Haase H. Modulating the immune response by oral zinc supplementation: a single approach for multiple diseases. Arch Immunol Ther Exp (Warsz) 2008;56:15–30

  2. Zinc lozenges as cure for the common cold – A review and hypothesis

  3. Te Velthuis et. al. Zn Inhibits Coronavirus and Arterivirus RNA Polymerase Activity In Vitro and Zinc Ionophores Block the Replication of These Viruses in Cell Culture. PLoS pathogens. (2010).

  4. Hemilä H, Chalker E. The effectiveness of high dose zinc acetate lozenges on various common cold symptoms: a meta-analysis. BMC Fam Pract. 2015 Feb 25;16:24.

  5. Read S. Et al. The Role of Zinc in Antiviral Immunity. Adv Nutr. 2019 Jul 1;10(4):696-710

  6. Zinc Acetate Lozenges May Improve the Recovery Rate of Common Cold Patients: An Individual Patient Data Meta-Analysis Harri Hemilä 1, James T Fitzgerald 2, Edward J Petrus 3, Ananda Prasad 4